Lege oharra

Herrixen Azkoitiko Dendaxek elkartearena da web orri honetako irudien, logotipoen, testuen, diseinuen eta gainerako eduki edo elementu ororen jabego intelektualeko eskubideen jabea. Jabea ez den guztietan, Herrixen Azkoitiko Dendaxek baditu horiek erabiltzeko behar diren eskubideak. Debekaturik dago, Herrixen Azkoitiko Dendaxek arduradunek horretarako baimena idatziz eman gabe, elementu horiek errepikatzea, banatzea, saldu edo erostea, edo aldatzea.

Herrixen Azkoitiko Dendaxek ez du bere gain hartzen bere web orria edukiak behar ez bezala erabili izanagatik gerta daitekeen erantzukizunik, eta beretzat gordetzen du eduki horiek egoki deritzon moduan aldatzeko (kentzeko, edo osorik edo partez mugatzeko) eskubidea.

Herrixen Azkoitiko Dendaxek ez du bere gain hartzen beste batzuen orrietarako esteka bidez edo beste informazio gune batzuen erreferentzia bidez eskaintzen diren edukien erantzukizunik. Informazio hutserako erreferentziak baizik ez dira.

Herrixen Azkoitiko Dendaxek ez du bere gain hartzen web orri honetan argitaratutako edukien zehaztasuna dela-eta zuzenean ala zeharbidez izan daitezkeen ondorioen erantzukizunik.

Datuen babesa

Herrixen Azkoitiko Dendaxek bermatzen du web honetan jasoko diren datu guztiak Datu Pertsonalen Babeserako Abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoak ezarritakoari jarraituz erabiliko direla.
Erabiltzaileak, LOPDak espres adierazten dituen sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak izango ditu.

Eskubide horiez baliatzeko, erabiltzaileak jakinarazpena bidali beharko dio, idatziz, Herrixen Azkoitiko Dendaxek elkarteari, ondorengo datuak emanez: izen-abizenak, jakinarazpenetarako egoitza eta eskaera, bertan interesdunaren sinadura eta data adieraziz.